ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

 

A Tari Tünde. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

 

 1. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. Szálláshely-szolgáltatás tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és

ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

 1. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

 

 

 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

Az Ön személyes adatainak használatának jogalapjai:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat a kapcsolódó jogi kötelezettségek miatt legalább 8 (nyolc) évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 (nyolc) év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 (öt) év.

 

 

 1. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Érintetti jogok:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 

 

 1. az adat kezelésének korlátozása;
 2. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 3. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 4. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 5. tiltakozás a személyes adat használata

 

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 

 

 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges)
 • a személyes adatokat kizárólag a számlakiállítás és kapcsolattartás érdekében egy internetes rendszerbe nem kötött, zárt helyiségben tárolt

Számítógépen őrizzük és kezeljük.

 • Tarhely szolgáltató́ adatai:

Név: DOTROLL KFT.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232

Fax: +36 – 1 – 432 – 3231

E-mail: support@dotroll.com

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt.

11713005-20406563

IBAN kód: HU 06-11713005-20406563-00000000

SWIFT kód: OTPV-HU-HB

Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 6:00-tól 22:00-ig.

Személyesen csak előzetes időpont egyeztetés alapján!

Adószám: 13962982-2-42

Közösségi adószám: HU 13962982

 

 • Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy

Tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

Az adott személyes adat vagy információrendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információrendelkezésre

Bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A Szálláshely-szolgáltató, mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a vendég előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor

Módosítsa. A módosítások az elfogadást követően illetve a szálláshely igénybevétele alkalmával válnak hatályossá a vendéggel szemben.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

esetén                           az adatfeldolgozó megnevezése

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név Lakcím (adószám)

számla szolgáltatás kapcsolódóan

kiállítása nyújtásához

GDPR   6.  cikk

(1)     bekezdés

c) pont

 

Jogszabályi

előírás        alapján,

legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név Lakcím (adószám)

számla szolgáltatás kapcsolódóan, készítés

kiállítása nyújtásához

mérleg

GDPR   6.  cikk

(1)     bekezdés

c) pont

………………

Jogszabályi

előírás         alapján

legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám E-mail cím

Időpont

lemondások

egyeztetés,

GDPR   6.  cikk

(1)     bekezdés

a) pont

 

1 év

 

 

Vendégkönyv vezetési kötelezettség teljesítése

Név Lakcím

Születési hely és idő

Útlevélnek vagy személyazonosító igazolványnak, továbbá diákigazolványnak száma

Az eltöltött vendégéjszakák száma

Az      eltöltött      vendégéjszakákból           adómentesen eltöltött éjszakák száma

Az adóköteles vendégéjszakák száma A beszedett adó összege

Vendégkönyv                   vezetése szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan

GDPR   6.  cikk

(1)        bekezdés

b) pont

 

5 év